Rejestr zmian

09 października 2015, 13:04 (Łukasz Nowakowski) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie: Budowa linii 15KV: Dodanie załącznika [skmbt_c20315100910300.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 13:04 (Łukasz Nowakowski) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie: Budowa linii 15KV: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 13:03 (Łukasz Nowakowski) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu...: Dodanie załącznika [skmbt_c20315100910291.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 13:01 (Łukasz Nowakowski) Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie Wójta Gminy Koszęcin o przystąpieniu do zmiany Studium...: Dodanie załącznika [skmbt_c20315100910290.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 12:26 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_152_do_167.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 12:23 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_117_do_152.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 12:06 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_105_do_116e.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 12:00 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_88_do_103.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:54 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_50_do_87.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:33 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_30_do_49.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:28 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_17_do_28.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:25 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_2_do_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:19 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_1__tytulowaspis_tresci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:16 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [docelowa_org_ruchu_koszecin.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:14 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [organizacja_ruchu_na_czas_budowy.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [kanal_technologiczny_cz_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 11:00 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [umowa__sciezka_pieszorowerowa_w_koszecinie__zalacznik_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:59 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Usunięcie załącznika [umowa__sciezka_pieszorowerowa_w_koszecinie__zalacznik_nr_4.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:42 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [kanal_technologiczny_cz_1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:29 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_odwodnienia.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:16 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_zagospodarowania_cz_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [umowa__sciezka_pieszorowerowa_w_koszecinie__zalacznik_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:09 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [siwz_sciezka_pieszo_rower.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:09 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Usunięcie załącznika [umowa__sciezka_pieszorowerowa_w_koszecinie__zalacznik_nr_4.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:09 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Usunięcie załącznika [siwz_sciezka_pieszo_rower.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:08 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_zagospodarowania_cz1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 10:02 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_branza_drogowa.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 09:55 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [przedmiary_robot.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 09:54 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [opz_sciezka_lubliniecka.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 09:53 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [umowa__sciezka_pieszorowerowa_w_koszecinie__zalacznik_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 09:52 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [siwz_sciezka_pieszo_rower.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 09:51 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [tresc_ogloszenia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2015, 09:51 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 61208

Wyszukiwarka

Realizacja: IDcom.pl