Rejestr zmian

16 września 2014 14:46 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [toshiba16092014073218.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:40 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan765.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:38 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan764.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:36 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan763.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:34 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan762.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:32 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan761.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:30 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan760.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:28 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Utworzenie strefy...: Dodanie załącznika [konkurs_inspektor_nadzoru_strefa_sportu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:28 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [scan759.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:27 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej...: Dodanie załącznika [konkurs_inspektor_nadzoru_wodociag.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 14:25 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [projekt_budowlany.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:55 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [projekt_budowlany_zasilania_i_oswietlenia_przepompowni.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:54 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:54 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [przemiar_robot_instalacje_i_urzadzenia_elektr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:53 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:52 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot_czesc_druga.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:52 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [przedmiar_robot_czesc_pierwsza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:51 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_informacja_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:51 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8___wykaz_osob.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:50 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7___wykaz_wykonania_robot.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:50 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__oswiadczenie_art_24_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:50 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__oswiadczenie_art_22_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:50 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__formularz_ofertowy1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:49 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [umowa__kanalizacja_sanitarna_rusinowice.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:49 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [siwz_kanalizacja_rusinowice.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:45 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie załącznika [ogloszenie_kanalizacja_rusinowice.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 13:45 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami,...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:35 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [zaproszenie_na_sesje_w_dniu_19_wrzesnia_2014_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:35 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_516lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:34 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_515lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:34 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_514__lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:34 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_513lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:34 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_512lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:33 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_511lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:33 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [objasnienia_do_urg_510.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:33 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_510lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:33 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_urg_509_.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:33 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_509lii_2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:33 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly__nr_508lii_2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:32 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [zalacznik__nr_2_do_urg_507.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:32 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_urg_nr_507.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:32 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly__nr__507lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:32 (Aniela Hypa) Projekty uchwał Rady: Projekty uchwał na sesję w dniu 19 września 2014 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:24 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_516lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:24 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_515lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:24 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_514__lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:24 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_513lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 10:23 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_512lii2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 45810

Wyszukiwarka

Realizacja: IDcom.pl