Rejestr zmian

24 listopada 2015, 11:55 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [szczegolowa_specyfikacja_techniczna_robot_kosmonautow_i_poprzeczna_w_strzebinu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:55 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [ul_kosmonautow__poprzeczna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:54 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [umowa__kosmonautow_poprzeczna_zalacznik_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:54 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [siwz_kosmonautow_poprzeczna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:54 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:53 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Usunięcie załącznika [szczegolowa_specyfikacja_techniczna_robot_lesna_koszecin.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:53 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Usunięcie załącznika [ullesna_koszecin.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:53 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Usunięcie załącznika [umowa__ul_lesna_koszecin__zalacznik_nr_4.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:53 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Usunięcie załącznika [siwz_lesna_koszecin.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:53 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Usunięcie załącznika [ogloszenie.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:52 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [szczegolowa_specyfikacja_techniczna_robot_lesna_koszecin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:51 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [ullesna_koszecin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:51 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [umowa__ul_lesna_koszecin__zalacznik_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:50 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [siwz_lesna_koszecin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:50 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie załącznika [ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:49 (Michał Kryś) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Kosmonautów i ul. Poprzecznej w miejscowości...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:17 (Michał Kryś) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie: Dodanie załącznika [szczegolowa_specyfikacja_techniczna_robot_lesna_koszecin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:16 (Michał Kryś) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie: Dodanie załącznika [ullesna_koszecin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:16 (Michał Kryś) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie: Dodanie załącznika [umowa__ul_lesna_koszecin__zalacznik_nr_4.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:15 (Michał Kryś) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie: Dodanie załącznika [siwz_lesna_koszecin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:15 (Michał Kryś) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie: Dodanie załącznika [ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015, 11:13 (Michał Kryś) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 11:15 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Ks. Gąski...: Dodanie załącznika [umowa__projekt_ul_ks_gaski.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 11:14 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Ks. Gąski...: Dodanie załącznika [konkurs_dokumentacja_uproszczona_ks_gaski.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 11:13 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Wiosennej...: Dodanie załącznika [umowa__projekt_ul_wiosennej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 11:13 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Wiosennej...: Dodanie załącznika [konkurs_dokumentacja_uproszczona_wiosenna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 11:12 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Konkurs ofert na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Wiosennej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 09:29 (Aniela Hypa) Protokoły z sesji: Protokół Nr XIV z sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2015 r.: Dodanie załącznika [protokol_z_sesji_z_dnia_28_pazdziernika_2015_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015, 09:29 (Aniela Hypa) Protokoły z sesji: Protokół Nr XIV z sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2015 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:51 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_132xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:49 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_131xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:49 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_130xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:49 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_129xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:48 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_128xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:47 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_127xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:47 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_126.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:46 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_126xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:46 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [taryfa_dla_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_al_do_projektu_uchwaly_nr_125.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:45 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_125xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:44 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_124xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:44 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_123xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:44 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_122xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:43 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_121xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:43 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_120xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:43 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_119xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:42 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_118xv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:41 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie załącznika [zaproszenie_na_sesje.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2015, 17:39 (Aniela Hypa) Komunikaty: SESJA RADY GMINY- 23 listopada 2015 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2015, 15:20 (Leon Janisz) Przetargi: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2015/2016 NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN...: Dodanie załącznika [skmbt_c20315111914250.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 63238

Wyszukiwarka

Realizacja: IDcom.pl