Rejestr zmian

26 września 2016, 17:19 (Aniela Hypa) Sprawozdania budżetowe: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym...: Dodanie załącznika [informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wpf_w_tym_o_przebiegu_realizacji_przedsiewziec_za_i_polrocze_2016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 17:19 (Aniela Hypa) Sprawozdania budżetowe: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 17:17 (Aniela Hypa) Sprawozdania budżetowe: Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koszęcin za I półrocze...: Dodanie załącznika [informacja_z_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_koszecin_za_i_polrocze_2016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:30 (Aniela Hypa) Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr 247/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_247xxvii2016_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego__w_miejscoowsci_strzebin_przy_ul_dubielowskiej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:28 (Aniela Hypa) Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr 246/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_246xxvii2016_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_miejcowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_w_miejscowosci__prady.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:25 (Aniela Hypa) Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr 245/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_245xxvii2016_w_sprawie_przystapienia_do_opracowania_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_w_miejscowosci_lazy_przy_ul_drzymaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:24 (Aniela Hypa) Zagospodarowanie przestrzenne: Uchwała Nr 244/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_244xxvii2016_w_sprawie_przystapieia_do_opracowania_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_w_koszecinie_przy_ul_debowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:20 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 243/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_243xxvii2016_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_nabycie_nieruchomosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:20 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 243/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:19 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 242/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_242xxvii2016_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_okreslenia_wzoru_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_skladanej_przez_wlascicieli_nieruchomosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:19 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 242/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:15 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 241/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_241xxvii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:14 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 241/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_241xxvii2016_w_sprawie_przyjecia_programu_usuwania_azbestu_i_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_gminy_koszecin_na_lata_20152032.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:14 (Aniela Hypa) Uchwały Rady: Uchwała Nr 241/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:03 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 240/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_240xxvii2016_w_sprawie_przyjecia_oceny_zasobo_pomocy_spolecznej_gminy_koszecin_za_2015_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:03 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 240/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:02 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 239/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_239xxvii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:02 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 239/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_239xxvii2016_w_sprawie_przyjecia_sprawozdania_z_dzialalnosci_gops_w_koszecinie_za_2015_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 16:01 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 239/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:57 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 236/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_236xxvii2016_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:56 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 238/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_238xxvii2016_w_sprawie_udzielenia_dotacji_celowej_dla_ochotniczej_strazy_pozarnej_w_koszecinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:56 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 238/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:55 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 237/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_237xxvii2016_w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_lata20162019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:55 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 237/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:53 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 236/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:53 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 235/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_235xxvii2016_w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:52 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 235/XXVII/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 września 2016...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:49 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 234 /XXVI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 4 sierpnia 2016 r....: Dodanie załącznika [uchwala_nr_234xxvi2016__w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_2016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 15:48 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 234 /XXVI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 4 sierpnia 2016 r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:08 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Dodanie załącznika [projekt.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:06 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Dodanie załącznika [przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:06 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Usunięcie załącznika [przedmiar.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:05 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Dodanie załącznika [przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:05 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Dodanie załącznika [wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:04 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Dodanie załącznika [tresc_ogloszenia_wodociag_rusinowice.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2016, 10:04 (Michał Kryś) Oferty inwestycyjne: Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wodociągu w ulicy bocznej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:50 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [organizacja_ruchu_na_czas_budowy.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:48 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [docelowa_org_ruchu_koszecin.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:47 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_odwodnienia.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:44 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [kanal_technologiczny_cz_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:43 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [kanal_technologiczny_cz_1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:41 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_zagospodarowania_cz_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:40 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_zagospodarowania_cz1.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:39 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [projekt_branza_drogowa.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2016, 14:37 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 (ul....: Dodanie załącznika [stwior_str_152_do_167.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 76884

Wyszukiwarka

Realizacja: IDcom.pl