Rejestr zmian

28 października 2014 15:27 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej w Rusinowicach na odcinku od...: Dodanie załącznika [page0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 15:26 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Konkurs ofert na: Remont przystani i pomostu na ośrodku GOSIR w Koszęcinie....: Dodanie załącznika [page0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 15:24 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Matejki w Koszęcinie...: Dodanie załącznika [page0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 15:23 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Jesiennej...: Dodanie załącznika [page0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 15:23 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EUR NA ZAKUP...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_na_dostawy_wegla_20141_gops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 15:22 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EUR NA ZAKUP...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 13:55 (Łukasz Nowakowski) Oferty inwestycyjne: Zapytanie ofertowe na sprzedaż zużytych opon stanowiących własność...: Dodanie załącznika [sprzedazopon2014.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2014 13:54 (Łukasz Nowakowski) Oferty inwestycyjne: Zapytanie ofertowe na sprzedaż zużytych opon stanowiących własność...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2014 09:15 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Zapytanie ofertowe: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_na_schronienie_gops.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2014 09:15 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Zapytanie ofertowe: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:26 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: LISTA KANDYDATÓW NA WÓJTA: Dodanie załącznika [lista_kandydatow_na_wojta.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:25 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: LISTA KANDYDATÓW NA WÓJTA: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:24 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH: Dodanie załącznika [lista_kandydatow_na_radnych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:23 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:00 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [obwodowa_komisja_wyborcza_nr_6_w_rusinowicach.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:00 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [obwodowa_komisja_wyborcza_nr_5_w_sadowie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 14:00 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [obwodowa_komisja_wyborcza_nr_4_w_strzebiniu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 13:59 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [obwodowa_komisja_wyborcza_nr_3_w_strzebiniu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 13:59 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [obwodowa_komisja_wyborcza_nr_2_w_koszecinie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 13:59 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [obwodowa_komisja_wyborcza_nr_1_w_koszecinie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 11:35 (Leon Janisz) Przetargi: Remont dróg gminnych ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie: Dodanie załącznika [ul_miodoa_chopina001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 11:34 (Leon Janisz) Przetargi: Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego w Strzebiniu: Dodanie załącznika [ul_krasinskiego001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2014 14:18 (Łukasz Nowakowski) Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - protokół: Dodanie załącznika [doc231014002.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2014 14:17 (Łukasz Nowakowski) Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli: Najwyższa Izba Kontroli - protokół pokontrolny: Dodanie załącznika [nik_kat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2014 14:16 (Łukasz Nowakowski) Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli: Najwyższa Izba Kontroli - protokół pokontrolny: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 12:26 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Protokół z dnia 21 października 2014 r. z publicznego losowania składów...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 09:49 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koszęcinie z dnia 21 października...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_4_gminnej_komisji_wyborczej__w_sprawie__powolania_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 09:47 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Uchwała Nr 3 / 2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_3_gminnej_komisji_wyborczej_w_sprawie_przyznania__numerow_dla_list_kandydatow_w_wyborach_do_rady_gminy_koszecin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 09:36 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: Protokół z dnia 21 października 2014 r. z publicznego losowania składów...: Dodanie załącznika [protokol_z_dnia_21_pazdziernika_2014_r_z_publicznego_losowania_skladow_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 20:17 (Aniela Hypa) Prawo Miejscowe 2012: Zbiór aktów prawa miejscowego 2014: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:56 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: KANDYDACI DO RADY GMINY KOSZĘCIN ORAZ NA WÓJTA GMINY KOSZĘCIN: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:55 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: KANDYDACI DO RADY GMINY KOSZĘCIN ORAZ NA WÓJTA GMINY KOSZĘCIN: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:34 (Aniela Hypa) WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.: KANDYDACI DO RADY GMINY KOSZĘCIN ORAZ NA WÓJTA GMINY KOSZĘCIN: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:26 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 524/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_524liii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:26 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 524/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:26 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 524/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:24 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 523/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_523liii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:23 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 523/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:21 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 522/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października2014...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_522liii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:21 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 522/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października2014...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_522liii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:21 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 522/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października2014...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:18 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 521/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014r....: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_521.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:18 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 521/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014r....: Dodanie załącznika [uchwala_nr_521liii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:17 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 521/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:15 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 520/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_520liii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2014 19:14 (Aniela Hypa) Budżet: Uchwała Nr 520/LIII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 9 października 2014...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 47384

Wyszukiwarka

Realizacja: IDcom.pl