Rejestr zmian

01 września 2014 12:57 (Leon Janisz) Przetargi: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka Gmina...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty_wodociag.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:57 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [dokumentacja.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:54 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:53 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [specyfikacje.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:53 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_informacja_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:52 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__wykaz_osob.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:52 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7___wykaz_wykonania_robot.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:52 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__oswiadczenie_art_24_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:52 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5__oswiadczenie_art_22_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:52 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:51 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [umowa_ul_swjacka_strzebin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:51 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [siwz_ulsw_jacka__w_bukowcu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:51 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 14:51 (Leon Janisz) Przetargi: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bukowiec gmina Koszęcin...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:48 (Leon Janisz) Oferty inwestycyjne: Zapytanie ofertowe pn.: "Realizacja usługi zarządzania projektem na stanowiskach...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_zarzadzanie_projektem1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:32 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Usunięcie załącznika [ogloszenie.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:28 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_2_do_siwz__formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:28 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_7_do_siwz__informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:28 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_6_do_siwz__wykaz_zamowien.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:27 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_5_do_siwz__oswiadczenie_art_24_ust_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:27 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_4_do_siwz__oswiadczenie_art_22_ust_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:27 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_3_do_siwz__wykaz_materialow_dydatktycznych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:26 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [zalacznik_1_do_siwz__projekt_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:22 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [siwz_uslugi_edukacyjne.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:22 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie załącznika [ogloszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2014 10:21 (Leon Janisz) Przetargi: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 13:08 (Michał Kryś) Przetargi: Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa: Dodanie załącznika [wyjasneinia_do_tresci_siwz_cieszowa_strefa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 13:07 (Michał Kryś) Przetargi: Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa: Dodanie załącznika [zmiana_siwz_cieszowa_strefa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 13:06 (Michał Kryś) Przetargi: Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_strefa_cieszowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:41 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [rusinowice__arch_rys_9_elewacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:36 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [warunki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:33 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [specyfikacje_techniczne.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:29 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [projekt_sanitarny.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:20 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [projekt_konstrukcji.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:16 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [projekt_elektryczny.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:15 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [projekt_drogowy.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:10 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [projekt_architektoniczny.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:07 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [dokumentacja_geotechniczna.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:05 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [hala_sportowa_w_rusinowicach__przedmiar_inst_sanitarne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2014 12:04 (Michał Kryś) Przetargi: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach: Dodanie załącznika [hala_sportowa_w_rusinowicach__przedmiar_inst_elektryczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 45253

Wyszukiwarka

Realizacja: IDcom.pl